About Vistra Fund Services Poland

Dane Spółki 

Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314495, NIP 5213503265, REGON 141607135, kapitał zakładowy 5 534 251,00 PLN, kapitał wpłacony 5 534 251,00 PLN.

Tel: 22 379 9440 E-mail: [email protected]


Dokumenty

 

 


Ogłoszenia

28.12.2020

Dnia 28 grudnia 2020 r. Komplementariusz spółki Vistra Fund Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wysłał wszystkim akcjonariuszom wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki. Treść wezwania publikujemy poniżej:

Komplementariusz spółki Vistra Fund Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314495 (dalej zwanej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), z późniejszymi zmianami, wprowadzającej m.in. obowiązek dematerializacji akcji spółek komandytowo-akcyjnych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji. 

Złożenie dokumentu akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z powyższym, Komplementariusz Spółki informuje, że z dniem 1 marca 2021 roku moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa, zaś moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, REGON: 146488304, NIP: 1080014541, tj. podmiot wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lipca 2020 r. 

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 

PDF

 

1.12.2020

Dnia 1 grudnia 2020 r. Komplementariusz spółki Vistra Fund Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wysłał wszystkim akcjonariuszom wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki. Treść wezwania publikujemy poniżej:

Komplementariusz spółki Vistra Fund Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314495 (dalej zwanej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), z późniejszymi zmianami, wprowadzającej m.in. obowiązek dematerializacji akcji spółek komandytowo-akcyjnych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji. 

Złożenie dokumentu akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z powyższym, Komplementariusz Spółki informuje, że z dniem 1 marca 2021 roku moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa, zaś moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, REGON: 146488304, NIP: 1080014541, tj. podmiot wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lipca 2020 r. 

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 

Kolejne wezwanie zostanie dokonane w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie oraz nie dłuższym niż miesiąc.

PDF
 

6.11.2020
 
Dnia 6 listopada 2020 r. Komplementariusz spółki Vistra Fund Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wezwał wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji spółki. Wezwania zostały nadane do akcjonariuszy dnia 10 listopada 2020 roku. Treść wezwania publikujemy poniżej:
 
Komplementariusz spółki Vistra Fund Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314495 (dalej zwanej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), z późniejszymi zmianami, wprowadzającej m.in. obowiązek dematerializacji akcji spółek komandytowo-akcyjnych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji. 
 
Złożenie dokumentu akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 
W związku z powyższym, Komplementariusz Spółki informuje, że z dniem 1 marca 2021 roku moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa, zaś moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, REGON: 146488304, NIP: 1080014541, tj. podmiot wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lipca 2020 r. 
 
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 
 
Kolejne wezwanie zostanie dokonane w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie oraz nie dłuższym niż miesiąc.
 

PDF

 

 

8.10.2020

Dnia 8 października 2020 roku Komplementariusz spółki Vistra Fund Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wysłał wszystkim akcjonariuszom wezwania do złożenia dokumentów akcji spółki. Treść wezwania publikujemy poniżej:

Komplementariusz spółki Vistra Fund Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314495 (dalej zwanej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), z późniejszymi zmianami, wprowadzającej m.in. obowiązek dematerializacji akcji spółek komandytowo - akcyjnych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji.

Złożenie dokumentu akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z powyższym, Komplementariusz Spółki informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa, zaś moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, REGON: 146488304,
NIP: 1080014541, tj. podmiot wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lipca 2020 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Kolejne wezwanie zostanie dokonane w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie oraz nie dłuższym niż miesiąc.

PDF

 


11.09.2020 r.

Dnia 11 września 2020 r. Komplementariusz spółki Vistra Fund Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wezwał wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji spółki. Wezwania zostały nadane do akcjonariuszy dnia 17 września 2020 roku oraz 22 września 2020 roku. Treść wezwania publikujemy poniżej:

Komplementariusz spółki Vistra Fund Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314495 (dalej zwanej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), z późniejszymi zmianami, wprowadzającej m.in. obowiązek dematerializacji akcji spółek komandytowo-akcyjnych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych przez nich dokumentów akcji.

Złożenie dokumentu akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z powyższym, Komplementariusz Spółki informuje, że z dniem 1 marca 2021 roku moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa, zaś moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, REGON: 146488304, NIP: 1080014541, tj. podmiot wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lipca 2020 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Kolejne wezwanie zostanie dokonane w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie oraz nie dłuższym niż miesiąc.

PDF

 


13.08.2020 r.

Zarząd Komplementariusza Spółki Vistra Fund Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000314495) ("Spółka"), stosownie do postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwały Zarządu Komplementariusza Spółki z dnia 13.08.2020, ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji.

W związku ze zmianą adresu Spółki, w dniu 13.08.2020 unieważniono:

  1. odcinek zbiorowy obejmujący 50.000 akcji imiennych, każda o wartości nominalnej 1,00 PLN, serii A o numerach od 1 do 50.000, wystawiony w dniu 30.09.2016 r.;
  2. odcinek zbiorowy obejmujący 1.886.988 akcji imiennych, każda o wartości nominalnej 1,00 PLN, serii B o numerach od 1 do 1.886.988, wystawiony w dniu 30.09.2016 r.;
  3. odcinek zbiorowy obejmujący 3.597.263 akcji imiennych, każda o wartości nominalnej 1,00 PLN, serii B o numerach od 2.524.721 do 6.121.983, wystawiony w dniu 9.10.2019 r.


PDF